Drakon vatrogasna i zaštitna oprema

Scott Sight je stigao u Hrvatsku

ResQtec škare G-serije

Dizajn oštrica uvelike utječe na mogućnosti škara.
Oštrice prenose silu koja se stvara u alatu i omogućuje alatu rezanje različitih materijala.

Resqtec kontinuirano istražuje nove dizajne kako bi unaprijedili mogućnosti i trajnost alata.

Viking vatrogasna odijela

2014. godine istraživanja su pokazala pojavu karcinoma kod 16 000 vatrogasaca iz 5 nordijskih zemalja.
Istraživanja u SAD-u su dokazala povečani rizik od karcinoma kod vatrogasaca u odnosu na civilno stanovništvo.

Činjenica je da su vatrogasci izloženi riziku od izlaganja toksičnim tvarima (npr. policikličnim aromatskim ugljikovodicima i azbestu) koje sagorijevaju u požarima.

Revolucionarni dizajn Viking Guardian vatrogasnog odijela diže ljestvicu na nedohvatljive visine.
Vanjski sloj odijela je odvojiv i moguće ga je skinuti odmah nakon intervencije.
Takvim dizajnom odijela izloženost otrovnim i kancerogenim tvarima je svedena na najmanju moguću mijeru.

Scott ProPak FX

ProPak FX je posebno dizajniran da bi izašao u susret zahtjevima profesionalnih vatrogasaca.
Izolacioni aparat ProPak FX nudi besprimjernu razinu zaštite i komfora i u potpunosti je prilagodljiv
kretanju i tijelu vatrogasca.

Cijela ProPak obitelj je odobrena prema EN137:2006 Tip 2 i prema 9. dopuni MED direktive.