Cribbing Blocks

Crib Blockovi se koriste za stabilizaciju ili kao potpora dizanju tijekom akcije spašavanja. Jedinstveni način nasjedanja Crib Block-ova dopušta slobodu u odabiru načina stabilizacije i/ili potpore dizanju u akcijama spašavanja. Jednostavnost i intuitivan način upotrebe Crib Block-ova garantira brzu i sigurnu stabilizaciju u kratkom vremenu.

Crib Bock-ovi mogu u kratkom vremenu, svojom verzibilnošću, stvoriti ravnu površinu sa koje će se vršiti operacija dizanja. Visokokvalitetni polietilenski materijali garantiraju nosivost od 60 tona, ne generiraju ivere prilikom upotrebe u najtežim situacijama i ne upijaju nikakve tekučine.

Brzo stabilizirajte teret, koristite Crib Block-ove za praćenje tereta prilikom dizanja ili za brzu stabilizaciju u spašavanju.

Brzi stepenasti klin u kombinaciji sa sedlastim klinom prati teret u 10 milimetarskim koracima i osigurava kontroliranu i sigurnu operaciju stabilizacije.