HAIX – FIREMAN YELLOW

Model za nove vatrogasce

Jastuci koraci
Čvrsto stane
Dobra zaštitna funkcija

Klizi na vrh