Podni sistem

Mora se planirati u ranoj fazi pri samom projektiranju servisa. Primjenjuje se u servisnim radionicama osobnih vozila zbog malih promjera crijeva koja se ugrađuju u pod.

Scroll to top