Odvodnja ispušnih plinova

Ispušni plinovi motornih vozila, posebice onih pogonjenih diesel gorivima mogu biti vrlo opasni za ljudsko zdravlje.

Jednim dijelom zbog velikog broja otrovnih plinova koji nastaju sagorijevanjem goriva u motorima, a drugim dijelom zbog oslobađanja otrovnih krutih čestica koje se vrlo lako apsorbiraju u ljudski organizam  putem kože ili putem dišnih organa.

Posebno je opasno ako se ti ispušni plinovi ispuštaju u zatvorenom prostoru bez mogućnosti da budu na mjestu nastanka odvedeni iz radnog prostora kao što su primjerice vatrogasne garaže.

Dovoljan dokaz da su opasni po zdravlje ljudi je da su sredinom lipnja 2012. godine u Lionu (Francuska) od strane WHO World Health Organisation (WHO) klasificirani karcinogenom.

WHO (World Health Organisation ) potvrdila je karcinogenost ispušnih plinova vozila sa diesel motorima, a izloženost istima podliježe „Praviniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima“ (NN 40/2007):

Prema ovom Pravilniku poslodavac je dužan izraditi procjenu opasnosti da se utvrdi stupanj i trajanje izloženosti radnika sa svrhom da procijeni opasnost po sigurnost i zdravlje radnika. Na temelju te procjene poslodavac mora poduzeti potrebne mjere zaštite

Također je potrebno vatrogascima ukazati na opasnost po zdravlje od ispušnih plinova motornih diesel vozila i

uređaja kao i na

mjere koje je potrebno poduzeti da bi se  opasnost po zdravlje vatrogasaca svela na minimum 

U tu svrhu je potrebno:

  • Instalirati sustave za brzo startanje motora i nadzor tlaka u kočionim sustavima

  • Instalirati sustave za odvodnju ispušnih plinova direktno sa ispušnog sustava vozila iz garaža

  • Vatrogasnu zaštitnu odjeću držati u odvojenim prostorijama od vozila


        Drakon d.o.o. Vam stavlja na raspolaganje dugogodišnje iskustvo u projektiranju i montaži sustava za odvodnju ispušnih plinova, sustava za brzi start vozila i brzih vatrgasnih vratiju.

Za sve informacije, projekte, kalkulacije protoka i preporuke Vam stojimo na raspolaganju,


David Dragičević

voditelj odjela odvodnje

095/ 859 8986

e-mail: david@drakon-vatrogasna-oprema.hr

FireMaster Classic

FireMaster Overhead

FireMaster Start

FireMaster Static

FireMaster Topline

FireMaster Topline

FireMaster Classic

Ovaj se sustav koristi na mijestima gdje potrebno kratko praćenje pri izlasku vozila. To je najčešće slučaj na vozilima koja imaju ispušnu cijev smiještenu sprijeda. FireMaster Classic sustav opremljen je sistemom za automatsko otpuštanje.

 

Firemaster Overhead

Firemaster Overhead je sustav koji se koristi u kombinaciji sa profiliranim usisnim kanalom i pratećim kolicima sa prihvatom ispušne cijevi. Sustav se koristi na vozilima kojima je ispušna cijev smiještena na gornjoj strani.

 

 

 

Firemaster Start

FirMaster Start namijenjen je manjim vatrogasnim garažama sa malom učestalošću upotrebe.Sustav ima automatski sistem otpuštanja. FireMaster Start sigurno hvata ispušne plinove. Jednostavno se koristi i ne predstavlja prepreku za vatrogasce koji se kreću garažom. 

 

 

 

FireMaster Static

Namijenjeno manjim vatrogasnim garažama koje nemaju potrebu za automatskim sustavima.

Stacionarni prihvat ispušnih plinova nema kontakta sa vozilom. Prihvat se podešava po visini i nagibu i može služiti za odsis plinova na različitim vozilima..

 

Firemaster Topline

FireMaster Topline je namijenjen postrojbama sa čestim izlascima vozila. Sustav je u potpunosti automatski.

Sustav se može aktivirati ručno, otvaranjem vratiju garaže, paljenjem vozila...

Sabirna cijev prati vozilo do samog izlaska iz garaže i u tom se trenutku automatski otpušta i čeka vozilo na povratku. Usisna cijev prati vozilo i kod uparkiravanja.

FireMaster Topline koristi patentirane aluminijske profilirane kanale, pokretna kolica od gus-aluminija i radijalne ventilatore od gus-aluminija.

Cijeli sustav je izuzetno otporan na koroziju, a predviđeni vijek trajanja ventilatora je cca 50 godina.