TOTAL vatrogasni aparati

Vatrogasni aparat S1P Total prah 1kg

VATROGASNI APARAT S1P TOTAL 1KG - S1P/FX1

Punjen sa 1 kg praha ABC85, namijenjen za gašenje požara u automobilima i plovilima. Odlikuje ga visoki rejting prema EN3-7 i EN3-8 normi. Aparat je izrađen od vrhunskih materijala, punjen je prvoklasnim prahom čime postiže visoke ocjene kod gašenja požara. Aparat je pod stalnim tlakom, pogonski plin dušik N2.
Kod izrade samog aparata, vodilo se brige o dizajnu aparata, izrađen je sa plastičnom kapom ventila što mu daje moderan izgled.
Jamstvo na aparat je 24 mjeseca uz redovito godišnje održavanje kod ovlaštenog servisa prema uputama proizvođača.

EFIKASNOST PREMA EN3-7 NORMI: 8A 34B C
BROJ JEDINICA GAŠENJA:  2 JG

Šifra artikla: 06594

Cijena sa PDV-om: 200,00 kn

 

 

Vatrogasni aparat S2P Total prah 2kg

VATROGASNI APARAT S2P TOTAL 2 KG—S2P/FX2

Punjen sa 2 kg praha ABC85, namijenjen za gašenje požara u osobnim i dostavnim vozilima, plovilima. Odlikuje ga visoka efikasnost prema EN3-7 i EN3-8 normi. Aparat je izrađen od vrhunskih materijala, punjen je prvoklasnim prahom čime postiže  visoke ocjene kod gašenja požara. Kod izrade samog aparata, vodilo se brige  o dizajnu aparata, izrađen je sa plastičnom kapom ventila što mu daje moderan izgled i olakšava rukovanje.
Aparat je pod stalnim tlakom. Pogonski plin je dušik.
Jamstvo na aparat je 24 mjeseca uz redovito godišnje održavanje kod ovlaštenog servisa prema uputama proizvođača.

EFIKASNOST PREMA EN3-7 NORMI: 13A 89B C
BROJ JEDINICA GAŠENJA:  4 JG

Šifra artikla: 06595

Cijena sa PDV-om: 275,00 kn

 

Vatrogasni aparat S6P Total prah 6kg

VATROGASNI APARAT S6P TOTAL 6 KG—S6P/FX6

Punjen sa 6 kg praha ABC50, Namijenjen za zaštitu objekata, teretnih vozila i plovila. Odlikuje ga visoka efikasnost gašenja prema EN3-7 i EN3-8 normi.
Aparat je izrađen od vrhunskih materijala, punjen je prvoklasnim prahom što mu omogucuje visoke ocjene kod gašenja požara. Aparat posjeduje i MED atest te se može ugradivati i na plovila. Pogonski plin je dušik (N2)
Jamstvo na aparat je 24 mjeseca uz redovito godišnje održavanje kod ovlaštenog servisa prema uputama proizvođača

EFIKASNOST PREMA EN3-7 NORMI: 34A 183B C
BROJ JEDINICA GAŠENJA:  10 JG

Cijena sa PDV-om: 425,00 kn

 

Vatrogasni aparat S9P Total prah 9kg

Vatrogasni aparat S9P 9 KG prah ABC TOTAL—S9P/FX9

Punjen sa 9 kg praha ABC50, Namijenjen za zaštitu objekata, teretnih vozila i plovila. Odlikuje ga visoki rejting prema EN3-7 i EN3-8 normi. Pogonski plin je dušik (N2)
Aparat je izrađen od vrhunskih materija te je punjen prvoklasnim prahom što mu omogućuje visoke ocjene kod gašenja požara.
Aparat posjeduje i MED atest te se može ugradivati na plovila.
Jamstvo na aparat je 24 mjeseca uz redovito godišnje održavanje kod ovlaštenog servisa prema uputama proizvođača.

Broj jedinica gašenja: 15JG

Šifra artikla: 015618

Cijena sa PDV-om: 500,00 kn

 

Vatrogasni aparat S6 Total prah 6 kg

VATROGASNI APARAT S6 TOTAL 6 KG — TIP S6 / PG6Ai

Punjen sa 6 kg praha ABCSUPER, Namijenjen za zaštitu objekata, teretnih vozila i plovila. Odlikuje ga visoki rejting prema EN3-7 i EN3-8 normi. Pogonski plin je ugljični dioksid (CO2)
Aparat je izraden od vrhunskih materija te je punjen prvoklasnim  prahom čime postiže visoke ocjene kod gašenja požara.
Aparat posjeduje i MED atest te se može ugradivati na plovila.
Jamstvo na aparat je 24 mjeseca uz redovito godišnje održavanje kod ovlaštenog servisa prema uputama proizvođača.

Broj jedinica gašenja: 12 JG
Efikasnost po EN3-7: 43A 233B C

Šifra artikla: 015619

Cijena sa PDV-om: 562,50 kn

 

Vatrogasni aparat S9 Total prah 9 kg

VATROGASNI APARAT S9 TOTAL 9 KG — TIP S9 / PG9Ai

Punjen sa 9 kg praha ABCSUPER, Namijenjen za zaštitu objekata, teretnih vozila i plovila. Odlikuje ga visoki rejting prema EN3-7 i
EN3-8 normi. Pogonski plin je ugljični dioksid (CO2)
Aparat je izrađen od vrhunskih materijala te je punjen prvoklasnim prahom čime postiže visoke ocjene kod gašenja požara.
Aparat posjeduje i MED atest te se može ugradivati i na plovila.
Jamstvo na aparat je 24 mjeseca uz redovito godišnje održavanje kod ovlaštenog servisa prema uputama proizvođača.

Broj jedinica gašenja: 15 JG
Efikasnost prema EN3-7: 55A 233B C

Šifra artikla: 015620

Cijena sa PDV-om: 687,50 kn

 

Vatrogasni aparat CO2-5kg Total

TOTAL CO2-5KG—CO2-5 / KS5BG

Sredstvo gašenja je plin CO2.
Namijenjen je za zaštitu objekata i plovila.
Odlikuje ga visoki rejting prema EN3-7 i EN3-8 normi.
Aparat je izrađen od vrhunskih materijala sa specijalnom mlaznicom
što mu omogucuje visoke ocjene kod gašenja požara.
Aparat posjeduje i MED atest te se može ugrađivati i na plovila.
Jamstvo na aparat je 24 mjeseca uz redovito godišnje održavanje kod ovlaštenog servisa prema uputama proizvođača.

Cijena sa PDV-om: 1.187,50 kn