Sistem za odvodnju ispušnih plinova Firemaster Static

Najjednostavniji sistem za odvodnju ispušnih plinova, upotrebljava se u manjim vatrogasnim postrojbama.
Sastoji se od visikotemperaturnog crijeva, stalka za crijevo i ventilatora, nema priključak na vozilo.

Scroll to top